Home » YAZILARIM » EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Son zamanlarda herhangi birisine iyi giden bir evlilik bilip bilmediğini sorarsanız, büyük ihtimalle alaycı bir ifade ile omuz silkerek cevap verecektir. İlk zamanlar birbirlerini kusurlarıyla seven kişiler beklentilerinin yerini hayal kırıklıkları aldıkça birbirlerini olumsuz algılamakta,  giderek  evlilik karabasan misali bir yaşam şekline dönüşmektedir. Ülkemizdeki veriler son yıllardaki boşanma sayısında hızlı bir artış olduğunu göstermektedir. Yine bu verilere göre, evliliğin ilk bir yılında boşanma sayısının geçmiş yıllara göre oldukça fazla olduğu dikkati çekmektedir. Evlilik büyük bir organizasyondur ve psikolojik, sosyolojik, hukuksal ve ekonomik birçok boyutu vardır. Çocukların katılımıyla sorumluluk çok daha fazla artmaktadır. Bu nedenle sorunları iyileştirme yönünde çaba göstermelidir.

Evlilikte Ne Zaman Yardım Almak Gerekir?

 • Sık sık tartışıyorsanız ve bu genellikle şiddeti artan kavgalara dönüşüyor ise,
 • Giderek daha az konuşur hale geldiyseniz,
 • Daha öfkeli olduğunuzu düşünüyorsanız,
 • Eşiniz ile ilgili güven probleminiz varsa,
 • Cinsel açıdan uzaklaşma hissediyorsanız,
 • Birbirinize özeninizi kaybettiyseniz,
 • Ortak paylaşımlarınız azaldıysa,
 • Eşinizin bazı kişilik özellikleri sizi rahatsız ediyorsa,
 • Sizin beklentileriniz evlilikte yaşadıklarınızla örtüşmüyorsa ve bundan dolayı kendinizi mutsuz hissediyorsanız.

Bunlardan bazen biri, bazen birden fazlası evlilik için sorun teşkil eder. O zaman bir  uzmandan yardım almak, çözümsüz ve içinden çıkılamaz gibi algılanan duruma kalıcı çözümler getirir. Çözüm aranmadığında, kişilerin farklı biçimlerde bu durumun olumsuz etkilerini yaşadıkları bilinmektedir;  bazen psikiyatrik tedavi merkezlerine depresyon ya da kökenini psikolojik sebeplerin oluşturduğu fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle başvuran kişilerde, altta yatan sorunlu bir evliliğin olduğu görülmektedir.

Evlilik (Çift) Terapisi Nedir?

Evlilik(çift) terapileri ilişkinin sağlıklı ve doyumlu bir birliktelik olarak yürümesini olumsuz yönde etkileyen unsurların profesyonel bir yaklaşımla ele alınmasını ve ortadan kaldırılmasını amaçlar. Önceki yıllarda terapiye ilk başvuran kadınlar olurdu ve genellikle de başka bir psikiyatrik / psikolojik yakınmalarla gelirdi. Ancak son yıllarda evde kadınlar eşlerini ikna için bir süre çabalasalar da birlikte evlilik terapisi almak için daha çok başvuru olduğu görülmektedir. Eğer eşlerden biri gelmek için isteksizse ve ikna olmuyorsa o zaman, sadece birinin gelmesi ve profesyonel anlamda destek alması da evlilikteki sorunlarla başa çıkmakta önemli ölçüde etkili olmaktadır. Ancak terapinin çiftlerle birlikte yürütülmesi birbirleri ile olan iletişim tarzlarını, tepki biçimlerini ve çatışma alanlarını görmek ve her ikisi ile de bunlarla çalışmak açısından önemlidir.

Evlilik Terapisinde Nasıl Çalışılır?

Evlilik terapisi taraflardan her ikisi ile birlikte yürütülen bir süreçtir. İlk iki seansta eşleri birlikte görüp öyküleri alındıktan sonra kadın ve erkeği ayrı ayrı birer seans görmek, eşinin yanında söyleyemediği konular veya duygular ile ilgili bilgi almak açısından önemli ve gereklidir. Dikkat edilmesi gereken husus, eşlerden birisini yaşanan sorunların hedefi olarak göstermemek yani günah keçisi durumuna düşürmekten kaçınmaktır. Terapiler haftada bir, 1,5 saat olarak yürütülür. Haftada bir olması terapide işlenen konuları gözden geçirmeleri, verilen ödevleri uygulamaları ve yaşanan zorlukları seansa getirmeleri açısından en uygun süredir. Terapilerin ne kadar süreceği konusu çeşitli terapi yaklaşımları açısından farklılık göstermektedir, ancak çiftler yaşadığı sorunların yoğunluğuna ve terapi süresince gösterdikleri çabaya göre sürenin uzun ya da kısa olmasını belirlemektedir. Her çiftin kendi özgün sorunları ve bu sorunları kendi kişilik özelliklerinin elverdiği ölçüde ele alma ve tepki oluşturma durumu vardır. Kişiler terapinin başında bu açıdan tanınmaya çalışılır. Birbirlerine ilişkin düşüncelerini açık bir biçimde ortaya koymalarına yardımcı olmak, birbirlerinin duyarlılık ve kırılma noktalarının ne olduğunu anlamalarını sağlamak, dinleme becerilerini geliştirmek birlikte yaşamın getirdiği ihtiyaçları karşılamalarını anlamalarını sağlamak ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak gibi konular üzerinde durulur.

Hangi Durumlarda Evlilik Terapisi Yapılmaz

 • Eşlerden birinin terapi ile ilgili motivasyonu düşükse,
 • Eşlerden birinde veya her ikisinde psikiyatrik bir problem varsa (öncelikli olarak bunun tedavisi gerekmektedir).
 • Alkol bağımlılığı problemi varsa, evlilik   terapisinin sağlıklı olarak yürümesi mümkün değildir.

Evlilik ilişkisi öğrenilmiş beceriler ve ruhsal olgunlaşma ile sağlıklı olarak yürüyebilir. Evliliği yürütmek için herkes kendince bir çaba göstermektedir. Bu süreçde herkesin acı deneyimleri olabilir, ancak bu deneyimler aynı zamanda insanı olgunlaştıran ve bilgelik kazandıran deneyimlerdir. Evliliğinin çıkmazda olduğunu düşünen çiftler, evlilik danışmanlığı alarak zorlu deneyimlerini birlikte yaşamayı öğrenmeye dönüştürebilirler. Her çift kendi evliliğinin terapistleri olabilir ve problemlerine bir  terapist duyarlılığı ile yaklaşabilir.

Ruşen Nur Arıkan

Uzman Psikolog