Home » YAZILARIM » DUYGUSAL ZEKALI ERKEK

DUYGUSAL ZEKALI ERKEK

DUYGUSAL ZEKALI ERKEK

12 Mayıs 2013

Evliliğin 7 ilkesinde 4. İlke:

Eşinizin sizi etkilemesine izin verin

?Hayat müşterektir? sözünü eskiden evli çiftlere öğüt vermek amaçlı aile büyükleri zaman zaman kullanırlardı. Müşterek olma hali evliliğin yükümlülüklerini birlikte taşımanın yanında, evli insanların alınacak önemli kararlarda, planlamalarda, bir problemin varlığında çözümü için çiftlerin birbirlerini etkilemelerine açık olmaları ve izin vermeleri anlamı taşır.

Yapılan araştırmalar, kadınların büyük çoğunluğunun kocalarının görüşlerini ve hislerini hesaba katarak, aldıkları kararı etkilemelerine izin verdiklerini gösterirken, erkeklerin buna çoğunlukla karşılık vermediğini ortaya koymaktadır.

Evlilik terapistleri J. Gottmann ve N. Silver uzun vadede en mutlu, en dengeli evliliklerin, erkeğin karısına saygılı davranıp güç paylaşımına ve kararların birlikte alınmasına direnmediği evlilikler olduğunu bulgulamışlar. Karı koca anlaşamadığında, bu kocalar bildiklerini okumak yerine etkin bir biçimde ortak zemin arayışına giriyorlarmış.

Araştırmalara göre, erkek erki eşiyle paylaşmakta isteksizse, evliliğin kendi kendini tahrip etme olasılığı %81 bulunmuş. Erkek, eşinin duygularını tanımak yerine, onu dışlayan ve bakış açısını hiçe sayan eleştiri, hor görme, kendini savunma ya da duvar örme gibi tepkiler gösterebiliyor.

Gottmann ve Silver, erkeklerin eşlerinden öğrenecekleri şeyler olduğunu ileri sürmektedirler. Erkek karısının fikirlerine değer verdiğinde ve etkisini kabul ettiğinde, açık tutumu aralarındaki dostluğu güçlendirerek ilişkideki olumlu havayı artırmaktadır.  Bunun nedeni, yalnızca güç savaşımı sık yaşanmadığı için evliliğin daha zevkli olması değil, ayrıca böylesi bir erkeğin karısından bir şeyler öğrenmeye açık olmasıdır.

Gottman, kadının dostluk hakkında erkeğe öğreteceği çok şey olduğunu ve duygusal zekalarının basit bir nedenle erkeklerden daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir.  Kadınlar daha çocuklukta oyun kurarken ve oynarken bu becerileri edinmektedir. Erkekler oyunun kendisine, kadınlar ilişkilerine ve hislerine öncelik verirler.

Yeni evli çiftlerden elde edilen veriler, duygusal zekalı kocaların arttığına işaret etmektedir. Bu tip bir koca karısına değer verip saygı gösterdiği için, duyguları hakkında ondan daha fazla bilgi edinmeye açık olur. Karısının, çocuklarının ve dostlarının dünyasını anlayabilir. Karısı kadar duygulu davranmasa da, onunla duygusal açıdan daha iyi bağlantı kurmayı öğrenir.

Duygusal zekalı kocanın, toplumsal evrimde bir sonraki aşama olduğunu söyleyen Gottmann, bu onun kişilik, terbiye ya da ahlak yapısı açısından öteki erkeklerden üstün olduğu anlamına gelmediğini, yalnızca evlilik hakkında, ötekilerin henüz farkına varmadığı çok önemli bir şey keşfettiklerini; Karısına değer verip ona duyduğu saygıyı iletmeyi öğrendiğini, gerçekten o kadar basit olduğunu söylüyor.

Yeni koca, kariyerine ailesinden daha az öncelik verebilir, çünkü başarının tanımını bir kez daha gözden geçirmiştir. Bu yalnızca evliliğine değil, çocuklarına da yarar sağlar. Araştırmalar, eşinin etkisini kabul edebilen bir kocanın aynı zamanda sıra dışı bir baba olduğunu göstermektedir. Bu yeni baba ve koca tipinin yaşamı anlamlı ve getirilidir.

Erk paylaşımı ve karşı tarafın görüşüne saygı duyma istekliliği, uzlaşmanın önkoşuludur. Bu konuda ustalaşmak evlilik çatışmaları ile çok daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

(Devam edecek)

Kaynak:

Gottman,j., Sılver, N.(2002). Evliliği sürdürmenin yedi ilkesi. Çev. Ezgi Deniz. Varlık Yayınları, İstanbul.

Uzm. Psikolog, Psikoterapist Ruşen Nur Arıkan